Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Kraśniku, ul. Sikorskiego 19 (Dom Dziecka).

 

Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku jest  udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać wszystkie osoby zamieszkujące  na terenie w powiatu kraśnickiego, które przeżyły zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, których trudne sytuacje przerastają, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.


Dbamy, aby nasza pomoc była profesjonalna, bezpłatna, krótkoterminowa, dyskretna.

Nie obowiązują żadne skierowania.


Można tutaj uzyskać specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne oraz rodzinne świadczone przez:

- psychologa,

- pedagoga,

 -prawnika,

 -pracownika socjalnego,

poprzez:

       - konsultacje telefoniczne,

       - kontakt osobisty z wybranym specjalistą (psycholog, pedagog, prawnik,

         pracownik  socjalny)

       - poradnictwo psychologiczne,

       - współpracę z różnymi służbami publicznymi i innymi instytucjami,

                   

W daniach 9.04.2018 r. - 03.05.2018 r.

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku czynny jest

 

Poniedziałek  w godz.   7.30 -20.00

Wtorek             w godz.   7.30 -15.30 i 17.00- 19.00 (II i IV w miesiącu)

Środa                w godz.   7.30 -15.30 i 16.00 - 19.00

Czwartek         w godz.   7.30 -15.30

Piątek               w godz.   7.30 -15.30

Telefon: 665-943-069

   

  Psycholog udziela wparcia w

 

Poniedziałek  w godz. 14.00  - 20.00

Wtorek            w godz.   8.00  - 11.00

Środa               w godz.  8.00  - 11.00  ;  12.15 - 15.15  ;  16.00 - 19.00

 

Prawnik udziela wparcia w

 

Wtorek            w godz.   17.00  - 19.00  (drugi i czwarty w miesiącu)

    

     Pracownik socjalny i pedagog udziela wparcia w godzinach pracy Ośrodka

 

Zapisy do w/w specjalistów jak i dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 665-943-069 bądź osobiście w Ośrodku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.