REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Po drugiej stronieREALIZOWANEGO W ROKU 2013
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
LUB BĘDĄCYCH JEJ ŚWIADKAMI.

PRZEMOC DOMOWA

Przemoc domowa jest problemem społecznym, który budzi wiele kontrowersji.
Z jednej strony jest łatwa do zaobserwowania z drugiej zaś jest problemem skrzętnie ukrywanym zarówno przez osoby je stosujące jak i przez osoby doświadczające przemocowych zachowań. Ma miejsce w wielu rodzinach oraz w wielu sytuacjach życiowych. Zarówno w rodzinach o wyjątkowo wysokim statusie materialnym i społecznym jak i w rodzinach borykających się z wieloma problemami socjalnymi i ekonomicznymi. Nie każdy jest w stanie przyznać się, że miała ona miejsce w naszych domach. Często ją lekceważymy lub usprawiedliwiamy osobę, która czyni nam przykrość. Albo, co gorsze usprawiedliwiamy kogoś, że zachowuje się przemocowo wyłącznie z naszej winy.
Wyróżnia się kilka form przemocy w rodzinie: przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną. Przemoc w rodzinie to wszelkie działania, które mają na celu wykorzystywanie przewagi sił i skierowanie ich przeciw bliskiej osobie. Powoduje zmiany psychiczne i fizyczne. Przemoc dezorganizuje nasze życia. Czyni je często piekłem. Boimy się wtedy siebie i najbliższych.

W ofierze rodzi się wiele trudnych emocji, z którymi stara się żyć i radzić sobie. Pojawiają się poczucie zagrożenia, niepewność, lęk. Osoba zastraszona uczy się, jak żyć pod ciągłą presją, bojąc się, co przyniosą następne minuty, godziny, dni. Do tego dochodzi poczucie winy, wstyd, ból i cierpienie, a także złość i gniew.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Po drugiej stronie

Osoby doświadczające takich zachowań muszą mieć zorganizowaną pomoc. To normalność współczesnego świata. Działania w zakresie pomocy ofiarom przemocy mają współcześnie charakter działań o profilu indywidualnym.   Pomoc taka ma wieloraki charakter.  Grupa wsparcia, pomoc psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego, wspólny pobyt weekendowy w atrakcyjnym mieście oraz zdobycie nowego zawodu lub specjalistycznych umiejętności przydatnych do podjęcia pracy – to konkretne wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Będziemy je realizować za pieniądze Unii Europejskiej w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego „Dobry Start”. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt z naszym pracownikiem, panem Krzysztofem Pulikowskim. Kontakt osobisty w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 7.30-15.00 (poniedziałek – piątek),

Kontakt telefoniczny telefon 695 773 018, w godz. 8.00 – 20.00.

Mamy już pierwsze zgłoszenia. Program jest dla każdego, kto wyrazi wolę poprawienia swojej sytuacji osobistej i rodzinnej. Ten program przygotowaliśmy z myślą o Tobie. Udział w nim to dobry wybór.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.