Organizacje Pozarządowe


Kraśnik, dnia 04.11.2013 r.

„Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

W dniu  4 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbyły się konsultacje „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″.

W konsultacjach, które miało formę bezpośredniego spotkania udział wzięło siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowymi działających na terenie powiatu kraśnickiego. Uczestnicy konsultacji nie wnieśli uwag do treści przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku projektu programu.

Tekst: Krzysztof Pulikowski
Foto: Michał Botner

Patrz: galeria


Kraśnik, dnia 21.10.2013 r.

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że Zarząd Powiatu w Kraśniku podjął uchwałę w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu kraśnickiego „Program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Konsultacje w formie bezpośredniego spotkania odbędą się w dniu
4 listopada 2013 r. o g. 11.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6.

Dyrektor
Małgorzata Romanko

Pobierz:


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013.

Informujemy, że Rada Powiatu w Kraśniku na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013.

Pobierz:


Informacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 102-351/12 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 14 listopada 2012 r., zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie konsultacyjne w dniu 19 listopada 2012 r. o godz. 8: 30·w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6 w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013.

Dyrektor
PCPR w Kraśniku
Małgorzata Romanko

Pobierz


Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

  1. W godz. 10.00 – 16.00 zadać pytanie doradczyniom
  • telefonicznie 801 646 719
  • przez Skype: Informatorium_ngo
  • przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851
  1. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj
  2. Wziąć udział w seminarium pt. „Stowarzyszenie czy fundacja – oto jest pytanie”

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.

Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 – 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację „Centrum Szpitalna”

Zapraszamy! Ty działasz – my pomagamy!


Kraśnik, dnia 18.06.2012 r.

Projekt „Partnerstwo i rozwój”

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) organizuje  VI (podsumowującą) Debatę Stolika III – temat z Katalogu Środków Naprawczych:„Sposoby wzmocnienia udziału przedstawicieli PPL LOS w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym
i wsparcia tych osób wraz z mechanizmem wyłaniania reprezentantów NGO’s zasiadających w lokalnych i regionalnych ciałach doradczych i konsultacyjnych”.

Ostatnia Debata odbędzie się w Kraśniku, w dniach 20-21 czerwca 2012 r. w sali
szkoleniowej Centrum Aktywizacji Lokalnej przy ul. Klasztornej 3, w godzinach 13:00 – 18:00.

Tekst: Krzysztof Pulikowski


Kraśnik, dnia 22.05.2012 r.

Projekt „Partnerstwo i rozwój”

Kolejna już V Debata Stolika III będąca działaniem w ramach projektu „Partnerstwo i rozwój” realizowanego przez Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. w Poniatowej, w sali szkoleniowej (restauracja „TUKAN”) przy ul. 11 Listopada 3, w godzinach 11:00–16:00. Tym razem jej uczestnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z czterech powiatów (opolskiego, kraśnickiego, janowskiego i biłgorajskiego) będą poszukiwać rozwiązań w ramach tematu „Sposoby zwiększania liczby członków PPL LOS wraz z mechanizmem zarządzania Siecią (w tym podejmowanie kluczowych dla Sieci decyzji) i komunikacji pomiędzy jej członkami” .

Ponadto w załączniku prezentujemy wyniki pracy IV Debaty, która odbyła się w kwietniu b.r. „Program zwiększania zaangażowania członków Sieci w jej działalność i system budowania korzyści członków z tytułu przynależności do Sieci”

Do pobrania: załącznik

Tekst: Krzysztof Pulikowski


Kraśnik, dnia 07.05.2012 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, że Rada Powiatu w Kraśniku na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku przyjęła informację Zarządu Powiatu w Kraśniku z realizacji „Programu współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. Treść informacji zawarta jest w załączniku.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski wynikające z przebiegu realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” oraz propozycje dotyczące programu współpracy na rok 2013, podmioty współpracy mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, w terminie do dnia 30 września 2012r. (listownie lub e-mail pcpr@pcpr.krasnik.pl ). Uwagi i wnioski związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia wzajemnej współpracy.

do pobrania treść informacji

tekst: Krzysztof Pulikowski


Kraśnik, dnia 15.04.2012 r.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie
powiatu kraśnickiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Stowarzyszenie „Perspektywy”,
ul. Sikorskiego 19; 23-210 Kraśnik, Tel. 818256980 – Anna Starszak

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,
ul. Grunwaldzka 4a; 23-210 Kraśnik, Tel. 502580317- Ryszard Łagoda

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
ul. Klasztorna 3; 23-200 Kraśnik ,Tel. 513606783- Aneta Sapuła

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Razem”,
ul. Kościuszki 23 ; 23-200 Kraśnik, Tel. 818252882- Aldona Rak

Bractwo Księdza Stanisława Zielińskiego,
ul. Narutowicza 31; 23-200 Kraśnik, Tel.818252365 – Stanisław Sprawka

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
ul. Grunwaldzka 4a; 23-210 Kraśnik,Tel.818251580 – Danuta Szydłowska

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech”,
al.1000 lecia 3b; 23-200 Kraśnik, Tel.818844923 – Zbigniew Korpas

Fundacja „Marysia”,
ul. Spółdzielcza 8/56; 23-200 Kraśnik , Tel. 818252778 – Magdalena Dec

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”,
ul. Folwark 20; 23-275 Gościeradów, Tel.158381247- Tadeusz Sikora

Urzędowskie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
ul. B. Dzikowskiego 1; 23-251 Urzędów – Teresa Zaborowska, tel. 818225209

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej. Oddział przy Parafii św. Józefa, ul. Krasińskiego 13; 23-210 Kraśnik, Tel.818255138 – Jerzy Bednarz

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, Dom Pomocy Społecznej; Popkowice 1, 23-250 Urzędów,Tel.818213113 – Krystyna Biłgorajska

Kraśnickie Stowarzyszenie Edukacyjne,
ul. Szpitalna 1a ; 23-210 Kraśnik, tel. 818261538 – Jan Pałys

Fundacja „Za Bramą” tel. 607 654 318,
ul. Klasztorna 3, skr. poczt. 23; 23-200 KraśnikPrezes Zarządu- Ks. Rafał Pastwa

Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „Pomocni Ludziom”,
ul. Kościuszki 26; 23-200 Kraśnik- Grzegorz Baran, tel. 884 5318

Stowarzyszenie Cyklistów Kraśnickich „ Bike Team” Kraśnik ,
ul. Popiełuszki 1; 23-210 Kraśnik– Krzysztof Almert

Stowarzyszenie „Razem dla Kraśnika” ,
ul. Mickiewicza 12/40, 23-210 Kraśnik- Stanisław Bączkowski

Kraśnickie Towarzystwo Wędkarskie,
ul. Olejna 8; 23-200 Kraśnik, Tel.660412811 – Machulak Witold

Rada Kobiet Powiatu Kraśnickiego,
ul. Niepodległości 20; 23-210 Kraśnik,Tel.818843151- Teresa Kamela

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Oddział Kraśnik ;
23-210 Kraśnik, ul. Gmeinera 8 – Wojciech Czepczyński

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy,
ul. 1000-lecia 3b; 23-200 Kraśnik, tel.818252539 – (brak informacji o osobie prezesa)

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
ul. Niepodległości 20; 23-210 Kraśnik,Tel.818261792 – Zygmunt Kusiak

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej,
ul. B. Dzikowskiego 1; 23-250 Urzędów – Tomasz Wyka

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Mostowa 2; 23-200 Kraśnik, Tel. 818252727– Wioletta Wilkos

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólnota na całe życie”;
ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik,Tel.818261862 – Leszek Skowronek

Stowarzyszenie „SZANSA DLA LUDMIŁÓWKI”,
Szkoła Podstawowa w Ludmiłówce nr 33; 23-251 Dzierzkowice – Marta Barbara Łuszczak

Stowarzyszenie „Młodzi w akcji”,
Bystrzyca 115; 23-213 Zakrzówek,Tel.693736596 – Tomasz Kuśmierz

Stowarzyszenie „Sosnowa Wola”, Sosnowa Wola 75; 23-251 Dzierzkowice – Beata Kowalczyk

Stowarzyszenie „Dziedzictwo”
ul. Akacjowa 2,Tel. 81-8844405 23-206 Stróża – Marian Jan Przylepa

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa,Gościeradów Ukazowy 61,
23-275 Gościeradów – Mariusz Szczepanik, tel. 015 838 12 07; 502-297-122

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów,
Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów- Roman Bis

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów, Szkoła Podstawowa w Borowie,
Borów 60, 23- 235 Annopol – Andrzej Rej, tel. 15 831 01 09

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej Wsi Huta Józefów,
Huta Józefów 132, 23-225 Szastarka – Eugeniusz Puka, tel. 15 871 44 11

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów, Szkoła Podstawowa,
Wojciechów 70, 23-225 Szastarka – Zbigniew Pasztaleniec, tel. 15 871 48 28

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rzeczyca Księża „Nasza Przyszłość”,
Rzeczyca Księża 202, 23-230 Trzydnik Duży – Irena Kosikowska, tel. 15 873 12 16

Stowarzyszenie Ziemi Zakrzowieckiej, Urząd Gminy,
ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek – Ewa Lewek,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol,
ul. Radomska 26, 23-235 Annopol – Elżbieta Plewa, tel. 15 861 30 63

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzówek,
ul. Ogrodowa 12, 23-213 Zakrzówek – Dorota Drozda

Fundacja „Liderzy Sukcesu”, ul. Kolejowa 49/14, 23-200 Kraśnik – Agnieszka Zbytniewska

Stowarzyszenie „Każdy ma szansę”
Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży, tel.15-8731406 – Aneta Jabłońska – Ośka

Fundacja Rozwoju Turystyki „Bosa stopa”
Słodków III 150, 23-206 Stróża – Stanisław Sulowski

Kraśnickie Stowarzyszenie Kulturalne, 23-210 Kraśnik,
al. Niepodległości 44 (CKiP), tel. 81-8256336 – Marcin Kloc

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność serc” ; 23-200 Kraśnik, ul. Oboźna 36 , tel. 81-825 27 21 – Martyna Jaskóła

Klub Teresy, ul. Spółdzielcza 6/94; 23-200 Kraśnik, tel. 664489031 – Teresa Myszak


Kraśnik, dnia 13.04.2012 r.

Partnerstwo i rozwój”

Kontynuując nasz udział w projekcie „Partnerstwo i rozwój”, który jest realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, informujemy o organizowanej, kolejnej debacie programowej z zakresu Katalogu Środków Naprawczych.. W ramach projektu realizowane jest działanie pod nazwą „Debata stolików tematycznych”. Dotychczas odbyły się trzy takie debaty. Kolejna IV Debata Stolika III z udziałem przedstawicieli kraśnickich organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu terytorialnego będzie miała temat „Program zwiększania zaangażowania członków Sieci w jej działalność i system budowania korzyści członków z tytułu przynależności do Sieci”. Spotkanie uczestników debaty odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2012 r. w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna” przy ul. Frampolskiej 23, 23-450 Goraj, w godzinach 12:00–17:00.

Tekst: Krzysztof Pulikowski


Kraśnik, dnia 13.03.2012 r.

Partnerstwo i rozwój”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku włączyło się do realizacji projektu „Partnerstwo i rozwój”, który jest realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie, 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu realizowane jest działanie pod nazwą „Debata stolików tematycznych”. Pięć stolików tematycznych odbywa swoje spotkania w różnych częściach województwa lubelskiego. Do chwili obecnej Stolik III, w którym pracują przedstawiciele kraśnickich organizacji pozarządowych odbył dwie debaty. Pierwsza  z nich 
w dniach 19-20 stycznia 2012 roku odbyła się w Janowie Lubelskim. Gospodarzem było miejscowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „SAS”. 

Kolejna odbyła  się w dniach 14-15 lutego 2012 r. w Kraśniku i została poświęcona „Sposobom wzmacniania zasobów ludzkich organizacji członkowskich przy wykorzystaniu wewnętrznych i zewnętrznych zasobów Sieci PPL LOS w zakresie metod i technik dialogu społecznego, współpracy z administracją publiczna i inną”. Gospodarzem tej debaty było Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku.
Trzecie spotkanie w ramach Stolika III zaplanowane jest w dniach
20-21.03.2012 r. w Józefowie na Roztoczu. Tym razem przedmiotem analizy będzie kolejny temat  z Katalogu Środków Naprawczych: „Zasady
budowania marki sieci i organizacji członkowskich na szczeblu lokalnym
i regionalnym”. Debata odbędzie się w dniach 21-22 marca 2012 r. 
w sali szkoleniowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” przy ul. Górniczej 21 A, 23-460 Józefów (przy Szkole Podstawowej) w godzinach 11:00 – 16:00.

Niniejsza informacja adresowana jest do organizacji pozarządowych, które w sprawie skierowania swojego przedstawiciela na najbliższą Debatę (szkolenia) winny kontaktować się z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy w Lublinie, tel. 81-743 66 13. Wypracowane wnioski 
z I Debaty Stolika III są do pobrania w załączniku.

pobierz załącznik

tekst: Krzysztof Pulikowski


styczeń 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku włączyło się do realizacji projektu „Partnerstwo i rozwój”, który jest realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.