Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

„Zielona Linia” to instytucja wspierająca działalność urzędów pracy w całej Polsce. Istotą działania „Zielonej Linii” jest infolinia urzędu pracy, gdzie pod numerem telefonu 19524 można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących różnych form pomocy urzędu pracy.

„Zielona Linia” powstała z myślą o osobach szukających pracy i przedsiębiorcach.

Osoby bezrobotne uzyskują tu informacje m.in. dotyczące aktualnych ofert pracy oraz szkoleń, warunków udziału w szkoleniach, dofinansowań z urzędu pracy na kontynuację nauki, studia podyplomowe, opiekę nad dzieckiem czy rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pracodawcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, jeśli zechcą zatrudnić osobę bezrobotną, a także uzyskać pomoc w rekrutacji pracowników.

Konsultanci „Zielonej Linii” informują o warunkach uzyskania, a także o dostępności środków na staż, doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundację składek na ubezpieczenie społeczne.

 

„Zielona Linia”  informuje także o warunkach uzyskania zasiłku, także przez osoby, które pracowały za granicą.

Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie pod adresem www.zielonalinia.gov.pl

można znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy oraz przedsiębiorców, najświeższe informacje z urzędów pracy w całej Polsce, wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń oraz wiele innych przydatnych informacji, dotyczących rynku pracy w Polsce i za granicą.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Zapraszamy do kontaktu !

 

Tekst na podstawie materiału Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.