W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Wydawanie Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej i finansowane ze środków budżetu państwa.
W związku z realizacją zadania Wojewoda w dniu 28 lipca 2014 r. podpisał z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na podstawie którego upoważniony został do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa lubelskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary oraz świadczone usługi.
Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie Programu nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych (naklejki ze znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” dostarczy za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia).
Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu – dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl, w której podmiot określi jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl. Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a podmiotem, co pozwoli na realizację Programu.
Karta Dużej Rodziny to nowa rzeczywistość w naszym kraju. Obserwujemy jej dynamiczny rozwój. Zaangażowanie biznesu w pomoc i wsparcie rodzin wielodzietnych to sytuacja, w której wszyscy są wygrani.
Zaoferowane przez partnerów preferencje stanowią realne wsparcie dla rodzin, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci. Dla instytucji biznesowych to szansa kreowania atrakcyjnego wizerunku społecznego jako firmy przyjaznej rodzinom, a także zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy.

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.