Jesteśmy powiatową  jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom „w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Nikogo więc nie wyręczamy lecz wspólnie poszukujemy rozwiązań i służymy wsparciem w sytuacjach, z którymi człowiek często nie może poradzić sobie sam.

pcpr_budynekpng [426x158]


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego, jeżeli powodem oczekiwania pomocy jest:

● sieroctwo

● niepełnosprawność

● przemoc w rodzinie

● bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

● brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze

● zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności

● udzielenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

● uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak

Godziny pracy instytucji:
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 16.00
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.