I FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO

W dniu 30 listopada 2016 r. rozpoczęło się w Kraśniku dwudniowe „I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego”, w ramach którego zrealizowane zostaną cztery inicjatywy programowe. O godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku zorganizowane zostało z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uroczyste spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej, podczas którego Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj w serdecznych i gorących słowach podziękował wszystkim osobom zatrudnionym w instytucjach pomocy społecznej za sumiennie wykonywaną pracę na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, pomocy i ludzkiego zainteresowania ich losem, kiedy znajdą się w trudnych sytuacjach życiowych. Wręczył też okolicznościowe podziękowania kierownikom powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Po tej uroczystości, którą uświetnił występ zespołu wokalnego „Majdaniacy” i zespołu tanecznego młodzieży ze Specjalnego Ośrodka S

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.