Stanowiska

 • Dyrektor

  dr hab. Marek Klimek

  Tel. 81 826 18 64 wew. 51

 • Zastępca Dyrektora

  mgr Anna Podgórska

  Tel. 81 826 18 64 wew. 16

 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

  Tel. 81 826 18 64 wew. 20

 • Stanowisko ds. realizacji świadczeń

  Tel. 81 826 18 64 wew. 20

 • Stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej

  Tel. 81 826 18 64 wew. 12

 • Zespół ds. rehabilitacji społecznej

  Tel. 81 825 58 80 wew 23

 • Zespół ds. współpracy z instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej

  Tel. 81 825 58 15 wew 38

 • Zespół ds. administracyjnych, pracowniczych i finansowych

  Tel. 81 826 18 64 wew. 10

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Tel. 81 825 58 15 wew 39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.