I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego

 (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 30 listopada 2016 r. rozpoczęło się w Kraśniku dwudniowe  „I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego”, w ramach którego zrealizowane zostaną cztery inicjatywy programowe.  

O godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku zorganizowane zostało z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uroczyste spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej, podczas którego Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj w serdecznych i gorących słowach podziękował  wszystkim osobom zatrudnionym w instytucjach pomocy społecznej za sumiennie wykonywaną  pracę na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, pomocy i ludzkiego zainteresowania ich losem, kiedy znajdą się w trudnych sytuacjach życiowych. Wręczył też okolicznościowe podziękowania kierownikom powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Po tej uroczystości, którą uświetnił występ zespołu wokalnego „Majdaniacy” i zespołu tanecznego młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, nastąpiło otwarcie Konferencji Naukowej pod nazwą  „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi".

Konferencję, która została zorganizowana przy wydatnym wsparciu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, otworzył i prowadził dr hab. Marek Klimek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. W części  plenarnej jej uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

1)     Funkcje samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

2)     Kwestia uczestnictwa w życiu społecznym. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);

3)      Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce
 – mgr inż. Wojciech Dec (Prezes Zarządu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych);

4)     Współpraca samorządu Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi – Mariusz Socha (Wicestarosta Kraśnicki)

5)      Współpraca miasta Kraśnika z organizacjami pozarządowymi – pan Piotr Członka (Urząd Miasta Kraśnik)

Po części plenarnej  przystąpiono do  pracy w trzech sekcjach, podczas której zaprezentowano w bardzo szerokim zakresie obraz relacji samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowych, w kilkunastu obszarach życia publicznego. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia i wnioski. Formułowano nowe, które potwierdzają gotowość podmiotów współpracy do stałego  poszukiwania najlepszych rozwiązań w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych, aktywizacji środowiska lokalnego, budowania społeczeństwa obywatelskiego. Moderatorami prac w poszczególnych sekcjach byli:

1)     Sekcja I - dr Sławomir Franc (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie);

2)     Sekcja II -  dr Mirosław Rewera (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

3)     Sekcja III - dr Marek Kos (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku)

Podsumowania obrad konferencji dokonał dr hab. Marek Klimek, który przedstawił  wypracowane główne wnioski, serdecznie podziękował prelegentom i uczestnikom za pracę i udział w konferencji oraz zapowiedział opublikowanie dorobku naszej konferencji. 

 

Tekst opracował:  Krzysztof  Pulikowski
Foto: Michał Botner

Opublikowano: 30 listopada 2016 15:59

Kategoria: Aktualności

I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego

Wyświetleń: 1752

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.