Spotkanie kierowników gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na  26 września 2017 r. zaplanowane zostało robocze spotkanie kierowników gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej, które poświęcone będzie okresowej analizie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy w zakresie realizacji programów osłonowych dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W spotkaniu uczestniczyć będzie pan Albin Mazurek-dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, który przedstawi uczestnikom spotkania aktualny i przyszły zakres spraw i problemów społecznych jakie są lub będą przedmiotem pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Takie wspólne spotkanie pozwoli dokonać rzeczowej oceny skuteczności pomocy udzielanej mieszkańcom naszego powiatu oraz zdefiniować bariery  w zakresie współpracy instytucjonalnej, która w wielu przypadkach jest niezbędna, dla rozwiązania danego problemu z jakim spotykają się rodziny i nasze instytucje.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w świetlicy Środowiskowego
Domu Samopomocy/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
ul. Grunwaldzka 6. Ma ono charakter doradczo-szkoleniowy.

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski

 

Opublikowano: 13 września 2017 08:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 339

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.