II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO

logo forum (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informujemy, że w dniach  17 i 18 listopada 2017 r. w Kraśniku odbędzie się II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO.

Forum jest inicjatywą, która łączy w sobie kilka działań adresowanych do szerokiego grona osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych i do osób wspierających w swoim działaniu lokalne wspólnoty obywatelskie. Będzie to nasz wkład w społeczną dyskusję, do kogo należeć powinna Polska i przez kogo winien być kształtowany jej obywatelski charakter. Ocenimy, czy w dobie szybkiego przekazu informacji i interaktywnego dialogu jest zapotrzebowanie na lokalną obecność organizacji pozarządowej jako miejsca niezależnej działalności i debaty publicznej.

Program forum, które odbywać się będzie w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku,
ul. Słowackiego 7 jest następujący:

1. W dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) odbędą się następujące działania:

  •  godz. 10.00 – powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
  • godz. 11.00 – konferencja naukowa Pomoc społeczna w Polsce - współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe.

2. W dniu 18 listopada 2017 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 14.00 odbędą się następujące działania:

  • Prezentacja dorobku i promocja działań organizacji pozarządowych jako ilustracja działalności i zrealizowanych inicjatyw;
  • Konkurs kulinarny - inicjatywa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej;
  • Występy zespołów artystycznych;
  • Rozmowy o ekonomii społecznej – inicjatywa punktu konsultacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Kraśniku.

Organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w działaniu Prezentacja dorobku i promocja działań organizacji pozarządowych, w dniu 18 listopada 2017 r. (sobota).

Kartę zgłoszeniową (do pobrania) prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik lub w formie skanu na adres e-mail: forum@pcpr.krasnik.pl 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 3 listopada 2017 r.

Również do dnia 3 listopada 2017 r. przedłużony został termin nadsyłania materiałów do Informatora o organizacjach pozarządowych powiatu kraśnickiego.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, na której prezentowane będą kolejne komunikaty i uszczegółowione informacje dotyczące programu konferencji naukowej i przebiegu II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO.

Organizatorzy:

1) Starosta Kraśnicki Andrzej Maj;

2) Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli;                                

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku;

4) Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku;

5) Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku;

6) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku.

Tekst: Krzysztof Pulikowski

Opublikowano: 20 września 2017 13:28

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa udziału organizacji pozarządowej w prezentacji dorobku i promocji działań organizacji pozarządowych [275.59 KB]

Wyświetleń: 688

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.