Pomoc społeczna o sobie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zorganizowało w dniu 26 września 2017 r. naradę kadry kierowniczej gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej. Naradę otworzył i poprowadził dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Pan dr hab. Marek Klimek. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: dyrektor wydziału Pan Albin Mazurek i kierownik oddziału ds. pomocy instytucjonalnej Pani Małgorzata Frant-Błażucka.

Podczas narady zostało omówionych wiele aspektów pracy służb pomocy społecznej. Dyrektor Pan Albin Mazurek przedstawił zasady postępowania dotyczące składania wniosków o zwiększenie środków finansowych z rezerwy budżetowej na realizację niektórych zadań. W swojej dalszej wypowiedzi odniósł się do stanu realizacji zadań i przyszłych potrzeb w następujących obszarach pomocy społecznej:

1) wspieranie rodziny  w tym piecza zastępcza;

2) orzekanie o niepełnosprawności;

3) funkcjonowanie domów pomocy społecznej;

4) funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy;

5) świadczenia wychowawcze;

6) świadczenia rodzinne;

7) rozwiązywanie problemu bezdomności;

8) organizacja mieszkań chronionych.


Następnie kierownik Pani Małgorzata Frant-Błażucka przedstawiła informację i wnioski dotyczącą następujących spraw:

1) kontroli i nadzoru nad zadaniami z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

2) realizacji potrzeb w zakresie organizacji placówek wsparcia dziennego;

3) sprawozdawczości finansowej;

4) harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W części przeznaczonej na dyskusję uczestnicy narady podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat realizacji zadań ustawowych. Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Pan dr hab. Marek Klimek przedstawił najbliższe inicjatywy programowe powiatu, które będą realizowane w ramach współpracy z gminami. Są to:          

1) II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego w dniach 17 i 18 listopada 2017 r.;

2) narada tematyczna kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 17 października 2017 r.

3) szkolenie zawodowe dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r.


Na zakończenie dyrektor dr hab. Marek Klimek dokonał krótkiego podsumowania przebiegu spotkania a następnie podziękował gościom i uczestnikom za obecność i aktywny udział.

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski

Foto: Michał Botner

 

 

Opublikowano: 27 września 2017 12:01

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 451

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.