Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

            Rada Powiatu w Kraśniku w dniu 29 listopada 2017 r. uchwaliła Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 15 grudnia 2017 r. pod poz. 5367.

            Program został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.). Informacja o rozpoczęciu prac nad jego projektem została przekazana pisemnie we wrześniu 2017 roku do właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kraśniku, które współpracują z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych sferach zadań publicznych.  Prace nad jego treścią zakończyły się ostatecznie w  dniu 30 października 2017 r.

            Powiat Kraśnicki od wielu lat prowadzi współpracę z podmiotami  niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.  Działania samorządu powiatowego mają na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu.

Tekst: Krzysztof Pulikowski

 

Opublikowano: 03 stycznia 2018 08:07

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 [527.24 KB]

Wyświetleń: 430

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.