Wizyta studyjna Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji z województwa podkarpackiego

Zdjęcie z wizyty studyjnej (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 16 października 2018 r. gościliśmy w Kraśniku czterdziestu uczestników Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji z województwa podkarpackiego. Podczas spotkania mającego charakter wizyty studyjnej,  przekazaliśmy naszym gościom informację na temat realizowanego w naszym powiecie projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

W części pierwszej, przedstawiony został model pracy z rodziną w oparciu o współdziałanie instytucji pomocy społecznej i integracji, rynku pracy, społeczności lokalnej i rodzin. Zaprezentowane zostały przykłady trwałego usamodzielnienia rodzin, które przez wiele lat korzystały z biernych form wsparcia ośrodków pomocy społecznej.

W części drugiej Pani Iwona Rachoń i Pani Marta Drozd przekazały swoją wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas pracy z rodzinami problemowymi oraz omówiły rolę i charakter pracy Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej. Na wybranych przypadkach rodzin wyjaśniały zasady doboru i realizacji konkretnych form wsparcia oraz wyjaśniały jak wyglądał proces budowania kooperacji instytucjonalnej w środowisku lokalnym. Naszym gościom zaprezentowaliśmy przykład rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz lokalny program interdyscyplinarnej współpracy.

W części trzeciej przedstawione zostały wnioski i rekomendacje wypracowane podczas realizacji projektu, podręcznik systemowy „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej” oraz bogaty materiał filmowy ilustrujący przebieg i rezultaty realizacji projektu. 

 

Tekst: Krzysztof Pulikowski
Foto: Michał Botner

 

 

Opublikowano: 17 października 2018 12:49

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 345

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.