Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 160-769/2018 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 14 listopada 2018 r. zostaje skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) „Roczny program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Jednocześnie Dyrektor zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w bezpośrednim spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6.

Opublikowano: 15 listopada 2018 11:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

„Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” – projekt skierowany do konsultacji. [204.51 KB]

Wyświetleń: 226

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.