Informacja dla organizacji pozarządowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbyło się  bezpośrednie spotkanie konsultacyjne dotyczące „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z uchwałą Nr 160-769/2018 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Spotkanie poprowadził dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Prof. nadzw. dr hab. Marek Klimek. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, w tym 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kraśnickiego. Prezentacje dotyczącą „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” przedstawił pan Krzysztof Pulikowski. Po przedstawieniu treści programu zainicjowano dyskusję,  podczas  której zgłoszony został wniosek o dokonanie zmiany w treści programu. Wnioskowana zmiana dotyczyła rozdziału IV. Formy współpracy pkt. 7, który otrzymał następujące brzmienie: „współdziałania w zakresie realizacji różnych inicjatyw programowych (pomoc rzeczowa, organizacyjna, programowa, prawna)”. W głosowaniu jawnym treść programu wraz ze zmianą została jednogłośnie zaakceptowana przez osoby uczestniczące w spotkaniu konsultacyjnym.

Tekst: Justyna Mazur

 

Opublikowano: 03 grudnia 2018 14:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 469

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.