Ogłoszenie – nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej do udziału w pracach komisji

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku uprzejmie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej do udziału w pracach komisji ds. oceny oferty na realizację poniższego zadania:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej na wspieranie zadania publicznego należącego do Powiatu Kraśnickiego w zakresie prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 1 grudnia 01.12.2019r. do 31.12.2020r.

Prosimy osoby reprezentujące organizacje o przesłanie zgłoszeń (danych teleadresowych organizacji, danych osobowych zainteresowanego (imię i nazwisko wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w organizacji) na adres pcpr@pcpr.krasnik.pl do dnia 04.11.2019r.
do godziny 15.30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak

 

                                                                                                         

 

Opublikowano: 28 października 2019 14:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 282

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.