Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 61-205/2019 Zarządu Powiatu w  Kraśniku z dnia 25 października 2019 r. zostaje skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Jednocześnie Dyrektor zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na bezpośrednie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6 - sala 112.

 Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kraśniku

mgr inż. Ewa Nowak

 

 

Załączniki :

  1. Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku.
  2. Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Opublikowano: 30 października 2019 10:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 272

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.