Bal z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Bal z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15 listopada, już  po raz piąty, pracownicy  instytucji pomocy społecznej naszego powiatu spotkali się na koleżeńskiej uroczystości z okazji swojego święta branżowego jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego. Uroczystość zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stała się również znakomitą okazją do przedstawienia kluczowej roli jaką odegrało  w Powiecie Kraśnickim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w okresie minionych dwudziestu lat.  Niezmiernie miło było nam gościć  Starostę Kraśnickiego  Andrzeja Rollę, Wicestarostę  Kraśnickiego Karola Rychlewskiego oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzatę Romanko, a także dyrektorów, kierowników oraz pracowników jednostek pomocy społecznej. Ponadto  spotkanie to, umożliwiło wyrażenie serdecznych  podziękowań dla pracowników za wszelkie dobro, które ofiarują najbardziej potrzebującym, za trud pracy na rzecz drugiego człowieka i za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy stoją wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają wsparcia.

Opublikowano: 18 listopada 2019 14:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 393

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.