ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU.

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje wykonawcy usługi psychologicznej polegającej na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu diagnozy potrzeb, a następnie sporządzeniu dokumentu pod nazwą Diagnoza potrzeb jako pierwszego elementu wsparcia w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Usługa wykonywana będzie w ramach realizacji projektu konkursowego „Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku

mgr inż. Ewa Nowak

 

W załączeniu materiały do pobrania:

 

1) Zapytanie ofertowe;

2) Formularz ofertowy;

3) Oświadczenie kontrahenta projektu.

Opublikowano: 19 grudnia 2019 09:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 273

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.