INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „WYSTARCZY CHCIEĆ - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KRAŚNICKIM"

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze rozeznania rynku na wybór wykonawcy usługi psychologicznej polegającej na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu diagnozy potrzeb, a następnie sporządzenie dokumentu pod nazwą Diagnoza potrzeb jako pierwszego elementu wsparcia w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w projekcie konkursowym „Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim" wpłynęły oferty, które złożyły następujące osoby :

1)    Pani Agnieszka Pielaszkiewicz;

2)   Pani Elżbieta Jata;

3)   Pani Agata Okólska.

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy zadania , którym została Pani Elżbieta Jata.  Oferta Pani Elżbiety Jata została oceniona jako najkorzystniejsza. Uzasadnienie: najniższa cena.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie     
w Kraśniku

mgr inż. Ewa Nowak

Opublikowano: 27 grudnia 2019 09:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 311

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.