OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2020-2022

ZARZĄD POWIATU

W KRAŚNIKU

działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1111 z późn. zm.) oraz  art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU

 WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2020-2022

 

RODZAJ ZADANIA:

 Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

TYTUŁ ZADANIA:

„Prowadzenie  na terenie powiatu kraśnickiego 13 placówek opiekuńczo –wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej”

 

Opublikowano: 30 grudnia 2019 14:53

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

UCHWAŁA O KONKURSIE [343.72 KB]

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY O KONKURSIE [2.09 MB]

Wzór oferty [29.1 KB]

Wzór sprawozdania [45.44 KB]

Wzór umowy [31.29 KB]

Wyświetleń: 406

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.