Rozpoczynamy realizację projektu Feniks 2

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 lubelskie_logo.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku wraz z partnerami, tj. Europejską Platformą Edukacyjną i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce, na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy rozpoczęło realizację projektu „Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Celem głównym projektu jest „podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególności powiatu kraśnickiego) w ciągu 36 mcy”. W ramach projektu zaplanowano  „zintegrowane działania skierowane indywidualnie do każdego z wychowanków usamodzielnianych takich jak: IPD, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych, w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych w formie szkoleń, oraz odbycie stażu czy pracy w ramach prac interwencyjnych”.

 

Beneficjentami projektu będą 34 osoby (17-26 lat), tj. młodzież wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym będąca jednocześnie wychowankami pieczy zastępczej, z terenu województwa lubelskiego, a w szczególności z powiatu kraśnickiego.


stopka_epe_sos_pcpr.jpg


Opublikowano: 23 września 2016 10:31

Kategoria: Feniks 2 - aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1100

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.